Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ο Αρτάν, 2009
Ο Μίμης, 2009
Woman, 2009
Meditations, 2009

Woman flower, 2009

Junkyard, 2009

Slaughter house, 2009

Happens elsewhere, 2009

Free market, 2009
Crisis, 2009

Fall, 2009

Weather menacing, 2009

Transformation, 2009

Transformation, 2009

Στο τέλος η ζωή θα νικήσει, 2009