Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ο Αρτάν, 2009




Ο Μίμης, 2009




Woman, 2009




Meditations, 2009





Woman flower, 2009





Junkyard, 2009





Slaughter house, 2009





Happens elsewhere, 2009





Free market, 2009




Crisis, 2009





Fall, 2009





Weather menacing, 2009





Transformation, 2009





Transformation, 2009





Στο τέλος η ζωή θα νικήσει, 2009