Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

...Το ξεπέρασμα της κρίσης


Η Γκαλερί ART EKRAN εκθέτει
τις
δώδεκα προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
για το
ξεπέρασμα της κρίσης.
(Αθήνα, Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2010)

Για την Παιδεία Ι


Για την παιδεία ΙΙ


Για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


Για τους ΑΓΡΟΤΕΣ


Για την ΑΝΕΡΓΙΑ


Για τους ΕΒΕ


Για τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Για τoυς ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ


Για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ


Για την απελευθέρωση
των ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Για τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ


Για τις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ